Přejít na obsah

Přehled kněží

Historie farnosti

Přehled působících kněží. kostelníků a varhaníků.

Kněží rodáci z Kelče


16. stol. Ondřej z Kelče
17. stol. Jan Antonín Přítrníček
  Jan Alexandr Hanák
  Ondřej Mlčák
  František Mořic Katulinský
  Kristian Bauman
18. stol. Jan Nep. Hoffman
1740 - Jan Indruch
1759 - Tomáš Fryčaj
1754 - Josef Indruch
1755 - Josef Peroutka
1840 - František Perútka
1856 - Jan Perútka
1766 - Ignác Libosvárský
1765 - Pavel Rada
1768 - Josef Rada
1785 - Leopold Rada
1789 - Jan Rada
1812 - Felix Rada
- + 1856 - Valentin Rada
1812 - Isidor Porazil
1851 - Leandr Porazil
       - František Porazil
1807 - Julius Baigar
1858 - Bedřich Jiříček

Dále pak:
Karel Šulák
Jan Minář
František Urbanec
Jan Vážanský
Bratři Pitrunové - František, Bernard, Václav
Bartošík
František Pirůn


Kněží v Kelči

1887 -          František Kunda - farář
                  Richard Antl do r. 1901
                  František Volek
                  Bohumír  Deutsch do r. 1927
                  Benjamin Rajnoch
                  Alois Ulman do r. 1912
                  Antonín Nevřela do r. 1913

1901 - 14. 4. p. Richard Antl zemřel

1907 - Cyril Bařinka z Kopřivnice - farář, Alois Vicaník
1912 - odchází P. Alois Ulman do Dědic, nastupuje P. Alois Vrba
1913 - 27. 12. Odchází P. Antonín Nevřela, po 19. letech nastupuje do Domanína
1915 - 4. 4. Odchází P. Alois Viceník a 10. 5. nastupuje P. František Jemelka jako kooperátor
1917 - 10. 5. Odchází P. Cyril Bařinka do Kroměříže, 17. 7. Nastoupil nový farář P. Tomáš Kubíček.
1921 - 12. 12. Odchází P. Alois Vrba do Žalkovic, 2. 4. 1922 se vrátil a 14. 9. odchází definitivně za faráře do Dobromělic
1924 - František Kolaja, Leopold Prečan - kaplan

1924 - 1. 6. odchází František Jemelka na Hukvaldy, nastupuje Martin Horký
1924 - po odchodu Aloise Vrby - František Kolaja
1927 - zemřel Bohumír Deutsch, 23 roky katecheta na všech školách
1927 - 1. 9 . František Tomášek - katecheta
1928 - Alois Hlaváč, František Hrazdil - kaplan(1928 - 29) , Bohuslav Zrunek
1929 - Alois Nakládal - farář, Josef Musil, Karel Dolanský
1931 - odešel Jan Musil do Příbora, za něj nastoupil P. Karel Dolanský
1932 - v2. 11. zemřel v Brně po operaci Alois Nakládal - kelečský farář

1933 - nastoupil nový farář Eduard Sasin
1934 - 1. 12. Odešel František Tomášek - katecheta
1934 - Antonín Stískal - katecheta
1935 - katecheta Antonín Stískal odchází na vojnu, P. Karel Dolanský odchází na faru do Písařova. Nastupuje - Karel Frodl
1936 - 1. 3. se vrací z vojny Stískal - Karel Frodl odchází do Ostravice
1938 - přichází z Otrokovic Antonín Vrzalík
1939 - v listopadu odešel Antonín Stískal, nastoupil Alois Lakomý
1941 - 28. 4. zemřel P. Ed. Sasin - farář,
P. Antonín Mrzalík jmenován provizorem. 21. září nastoupil P. František Mikulka
1949 - Antonín Vrzalík - provizor, Vávra
1953 - 3. 8. - přeložen Antonín Vrzalík do Broumova, P. Jan Mareček ustanoven provizorem v Kelči z Lidečka
1954 - 15. 1. - ustanoven kaplanem P. Vojtěch Cikryt, 14. 10. - přeložen do Zlína - pracoval s mládeží, 19. 10. - ustanoven P. Karel Jelšík kooperátorem
1955 P. Karel Jelšík přeložen do Kroměříže, nastoupil P. Vojtěch Slouka u Uherského Brodu
1957 - P. Vojtěch Slouka přeložen do Zdounek, odtud nastoupil P. Jan Glogar,
1963 - 3. 7. - P. Jan Vážanský, nar. 1897, zemřel v Kelči

1972 - J. Melichárek (od 1. 5. 1972 do 24. 5. 1975), R. Zdražil,  30. 4. 1972 odchází Jan Mareček
1976 - Václav Cyril Tomaško (od 1. 8. 1976 do 1. 7. 1991)
1991 - František Král (od 1. 7. 1991 do  1. 7. 2001)
1992 - Karekl Šamárek - jako důchodce (od 20. 8. 1992 do 30.7.2000)
1999 - Michal Petr (od 1.8. 1999 do 1.8. 2000)
2001 - Piotr Wardecki (od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2009)
2004 - Marián Pagáč (od 1. 9. 2004 do 1. 7. 2008)
2009 - Jan Bleša (od 1. 7. 2009 do ? )

Varhaníci:

       - J. Müler
1922 - nastoupil nový ředitel kůru po J. Mülerovi - Emil Burejsa
1929 - Řídící kůru Emil Burejsa odchází do Frýdku - Místku a na jeho místo nastupuje pan Jaroslav Očenášek.
1951 - od 1. listopadu nový varhaník Bohuš Zábranský
1989 - František Mašlaň
2012 -

Kostelníci:

1918 - zemřel dlouholetý kostelník pan Antonín Urbanec
       - Ignác Rada
       - Alfons Urbanec
1942 - František Rada - sloužil 45 let
1987 - K. Palata
2009 - F. Pastrnek


Návrat na obsah