Přejít na obsah

Přehled událostí

Historie farnosti

Přehled událostí ve farnosti.

1898 - p. Richard Antl - předseda katolické besedy, p. Antonín Nevřela - pokladník
1901 - 14. 4. p. Richard Antl zemřel
1905 - zemřel bohoslovec František Plesník
1907 - nastoupil nový farář P. Cyril Bařinka z Kopřivnice
1910 - P. Josef Ulman - předseda katolické besedy
1907 - děkan P. František Kunda odešel do Místku
1909 - opraven kostel a fara za 16 746, 76 korun
1912 - odchází P. Josef Ulman do Dědic, nastupuje P. Alois Vrba
1913 - 27. 12. odchází P. Antonín Nevřela, po 19. letech nastupuje do Domanína
1915 - 4. 4. Odchází P. Alois Viceník a 10. 5. nastupuje P. František Jemelka jako kooperátor
1917 - 10. 5. Odchází P. Cyril Bařinka do Kroměříže, 17. 7. Nastoupil nový farář P. Tomáš Kubíček
1918 - zemřel dlouholetý kostelník pan Antonín Urbanec
1921 - 12. 12. Odchází P. Alois Vrba do Žalkovic, 2. 4. 1922 se vrátil a 14. 9. odchází definitivně za faráře do Dobromělic
1922 - nastoupil nový ředitel kůru po J. Milerovi Emil Burejsa
1924 - bývalý kelečský kaplan, nyní olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan uděluje v Kelči sv. biřmování
1924 - 1. 6. odchází František Jemelka na Hukvaldy, nastupuje Martin Horký
1927 - zemřel Bohumír Deutsch, 23 roky katecheta na všech školách
1929 - odchází děkan P. Tom. Kubíček do Ostravy a na jeho místo nastoupil P. Antonín Nakládal
       - Řídící kůru Emil Burejsa odchází do Frýdku - Místku a na jeho místo nastupuje pan Jaroslav Očenášek.
1927 - po smrti Deutsche vyučovali náboženství Martin Horký, František Kolaja.
       - 1. září nastupuje František Tomášek jako katecheta
1932 - v2. 11. zemřel v Brně po operaci Alois Nakládal - kelečský farář
1933 - nastoupil nový farář Eduard Sasin
1934 - 1. 12. Odešel František Tomášek - katecheta
1924 - po odchodu Aloise Vrby - František Kolaja
1930 - 19. 5. zemřel v Určicích bývalý kaplan v Kelči r. 1928 - 29 František Hrazdil
1931 - odešel Jan Musil do Příbora, za něj nastoupil P. Karel Dolanský
1933 - 2. 4. vysvěcen na kněze P. František Pitrun - rodák
       - 9. září posvěceny sochy Cyrila a Metoděje a nová křížová cesta okolo kostela - posvětil P. Ed. Sasin - farář
1935 - katecheta Antonín Stískal odchází na vojnu, P. Karel Dolanský odchází na faru do Písařova
1936 - 1. 3. se vrací z vojny Stískal
       - Karel Frodl odchází do Ostravice
1938 - přichází z Otrokovic Antonín Vrzalík
       - 17. 7. byl v Insbruku v Rakousku vysvěcen P. Bernard Pitrun - rodák
1939 - v listopadu odešel Antonín Stískal, nastoupil Alois Lakomý
1941 - 28. 4. zemřel P. Ed. Sasin - farář, P. Antonín Mrzalík jmenován provizorem. 21. září nastoupil P. František Mikulka
1942 - 7. 4. - sebrány 3 zvony z farního kostela a 2 z Kateřinky
1949 - 6. září zatčen P. Mikulka v Kroměříži
1950 - 14. 1. - zemřel bývalý kaplan P. Antonín Nevřela, 10. 4. - P. František Urbanec - sloužil na penzi v Kelči
1951 - od 1. listopadu nový varhaník Bohuš Zábranský
1952 - zemřel bývalý kaplan P. Bohuslav Zrunek, 14. 9. - zemřel P. Jan Minář, 18. 10. - zemřel PhDr. P. Karel Šulák
1953 - 3. 8. - přeložen Antonín Vrzalík do Broumova, P. Jan Mareček ustanoven provizorem v Kelči z Lidečka
1954 - 15. 1. - ustanoven kaplanem P. Vojtěch Cikryt, 14. 10. - přeložen do Zlína - pracoval s mládeží, 19. 10. - ustanoven P. Karel Jelšík kooperátorem
1955 P. Karel Jelšík přeložen do Kroměříže, nastoupil P. Vojtěch Slouka u Uherského Brodu
1957 - 10. 11. - posvěceny nové zvony P. Františkem Tomáškem, P. Vojtěch Slouka přeložen do Zdounek, odtud nastoupil P. Jan Glogar
1963 - 3. 7. - P. Jan Vážanský, nar. 1897, zemřel v Kelči
       - Jan Šulák, farář v Drahotuších, zemřel v Kelči
1978 - P. František Pitrun, nar. 1907, zemřel v Maria Plain v Rakousku
       - P. Bernard Pitrun zemřel na Moravci
1971 - P. František Mikulka, nar. 1891, zemřel na Moravici
Návrat na obsah