Přejít na obsah

Skalička

Kříže a Boží muka

Kříž - u cesty do Kelče

Kříž - u cesty do Ústí

Socha sv Jana Nepomuckého, která je z pískovce byla postavena v parku v roce 1718 důstojnickou šlechtou Ullersdorfů.


Socha P. M. před obcí - cesta z Kelče.

Obecní zvonice

Pochází
pravděpodobně do počátku 18. století. Sloh zvonice nelze přesně určit, ale nejblíže se podobá barokním slohu. Cihly, z nichž je postaven, údajně pocházejí ze skaličské cihelny, která byla v místech horní autobusové zastávky.
Na jižní straně zvonice jsou sluneční hodiny z roku 1938. Autory těchto hodin jsou profesor Krutil z hranického gymnasia a místní farář Augustin Bayer. Historická fotografie dokumentu je stav v poválečné době, od kdy prošla zvonička řadou změn až do nynější podoby.
Za druhé světové války musela obec odevzdat pro válečné účely zvon z obecní zvonice, který pocházel z roku 1904.

Zvonice se dvěma zvony ohlašuje úmrtí místních občanů a tři krát za den informuje Skaličany o přesném čase.

Objekt zvoničky je zapsán v registru kulturních památek ČR.
Realizace proměny: 2009–2010
Investor: Obec Skalička, Ministerstvo kultury ČR


zdroj : http://cestamipromen.cz/promeny-2015/223

Návrat na obsah