Přejít na obsah

Dolní Těšice

Kříže a Boží muka

Kříž na jižním okraji obce :  

Tento kříž byl postaven obecním nákladem roku  1863, poněvadž dřevěný kříž neznámého původu, stojící několik metrů před obecním domem byl již věkem sešlý. Cena ani tvůrce není rovněž znám. I tento kříž je pravděpodobně z pískovce.


Kříž na severním okraji obce  :  

Tento kříž   je z pískovcového kamene . Postavit ho dal zdejší občan Jan Jindrůch v roku 1883.Dříve na onom místě stával dřevěný sloup s obrazy tří svatých. Sloup byl neznámého původu autor kříže není znám.


Socha sv. Josefa na návsi :  

Tato socha se nachází uprostřed obce Dolní Těšice. Postavena byla v roce 1947  původní dílo bylo vyrobeno z terasa a betonu. Autor sochy není znám. Sochu darovala obci  rodačka pani  Marie  Mašlaňová  bytem toho času Polešovice. Tato rodačka si původně přála umístit sochu do polí,ale na přání tehdejších občanů byla postavena na návsi. Náklady na její zbudování činily  14.000,-Kč .  V roce 2008 obec provedla generální opravu této památky do současné  podoby.


Čerpáno z pramenů v obci Dolní Těšice především kroniky obce.


                                                                                                  Tvrdoň Jiří - starosta obce
                                                                                                       Dolní Těšice

Návrat na obsah