Přejít na obsah

Kelečské

Kapličky

Kaple padlých

Byla upravena ze staré márnice na starém hřbitově r. 1930. Má oltář, za ním velký kamenný kříž. Jména padlých z l. světové války jsou po stranách oltáře.


Kaple sv. Anny

Stojí v levém rohu před zdí nového hřbitova mezi dvěma lípami - pravá byla v r. 1965 vichřicí vyvrácena a nahrazena novou lipkou. V ní je obraz sv. Anny - empírové malba na plechu. Byla opravena r. 1969.


Kaple Panny Marie


Stojí na rozcestí u cesty na Lapač a polní cesty k Hájovskému potoku. Uvnitř je klasicistní oltářík s obrazem Panny Marie Čenstochovské.

Kaple sv. Barbory - (u Boží muky)

Stojí Na špici, na místě, kde za švédských válek se pochovávali padlí vojáci. Při kopání základů k vedlejšímu domu a při odvodnění kostela byly vykopány lidské kosti a uloženy u zdi kaple. Uvnitř je obraz Panny Marie Růžencové - olejomalba novojičínského malíře J. Bergra z první poloviny 19. stol.


Kaple u Dolních Těšic

Stojí u cesty, která odbočuje z cesty "Na drahách" k Dolním Téšicím. Vedle jsou dvě lípy. Říká se jí také "řeznická", poněvadž patronát nad ní měl cech kelečských řezníků.


Návrat na obsah