Přejít na obsah

Zajímavosti

Přílohy > DĚJNY

Obsah

Zajímavosti z naší farní kroniky

 

Svátost Biřmovaní v r. 1911

1

Vzpomínky na r. 1917

2

Vzpomínky na r. 1918_1

3

Vzpomínky na r. 1918_2

4

Vzpomínky na r. 1918_3_Vyhlášení samostatnosti

5

Vzpomínky na r. 1919

6

Vzpomínky na r. 1919_2

7

Vzpomínky na r. 1920

8

Vzpomínky na r. 1920_2

9

Vzpomínky na r. 1921

10

Vzpomínky na r. 1921_2

11

Vzpomínky na r. 1921_3

12

Vzpomínky na r. 1921 dokončení a r. 1922

13

Vzpomínky na r. 1923 - Kostelní zvony

14

Vzpomínky na r. 1923_2

15

Vzpomínky na r. 1923_3

16

Vzpomínky na r. 1924

17

Vzpomínky na r. 1925

18

Vzpomínky na r. 1927

19

Vzpomínky na r. 1929

20

Vzpomínky na r. 1932 - 38

21

Vzpomínky na r. 2005 ve farnosti Kelč

22

Návrat na obsah