Přejít na obsah

Obsah

2000

Obsah - Rok 2000 - č. 1

Novoroční přání

1

Naše vzory

2

Snahy o sjednocení s pravoslavnými křesťany

3

Nový přírůstek - v kostele

4

Kdo to byl JEŽÍŠ KRISTUS!?

5

Modlitba Jana Pavla II.

6

Budu vám vyprávět…

7

Osmisměrka

7

Skřítek Anička

8

Pohádka - Je správné zabít draka?

8

Znáš Písmo svaté?

9

Obsah - Rok 2000 - č. 2

Znak jubilejního roku

1

Naše vzory

2

Církev za Marie Terezie a Josefa II., Josefinismus

3

Budu vám vyprávět…

4

Děkanská konference

4

Zápis z ekonomické a pastorační rady

5

Informace z charity

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Zkrocený vodník

6

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Myšlenky

7

Příloha - Zpráva o životě farnosti Kelč v roce 1999

9

Obsah - Rok 2000 - č. 3

Maminko, ty mě nechceš?

1

Naše vzory

2

Bernard Bolzono a jeho vliv

3

Budu vám vyprávět

4

Den dětí na faře

4

Toto je moje tělo....

4

Rozhovor s Josefem Luxem

6

Pozvánka na 2. Arcidiecézní setkání mládeže

7

Skřítek Anička

8

Pohádka - Muzikantská

8

Doba postní

9

Všechno

9

Znáš Písmo svaté?

9

Obsah - Rok 2000 - č. 4

Úvodník kněze

1

Naše vzory

2

Církev za velké francouzské revoluce

3

1. Farní ples

4

Budu vám vyprávět…

5

Pozvánka na XV. světový den mládeže

5

Zúčtování v Němeticích

5

Zpráva o hospodaření v Němeticích

6

Ježíš žije a my žijeme s Ním

8

Skřítek Anička

10

Pohádka - Poklad

10

Jubilejní okénko

11

Znáš Písmo svaté?

11

Obsah - Rok 2000 - č. 5

Křesťanská zralost?

1

Naše vzory

2

Církevní stát v 19. století, Pius IX., I. vat. koncil

3

Také zázrak Boží

4

Milí otcové Karle, Michale a Františku!

5

Co víme o modlitbě růžence?

6

Budu vám vyprávět…

7

Tvého Ducha prožívám,

7

Skřítek Anička

8

Pohádka - Tři pasáčci z Fatimy

8

Jubilejní okénko

9

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

9

Obsah - Rok 2000 - č. 6

Měsíc Božského Srdce

1

Naše vzory

2

Jubilejní okénko

3

Budu vám vyprávět…

3

Přikázání

4

Svědectví

4

Co je vlastně člověk?

4

Co víme o modlitbě růžence? - pokračování

5

Věřím v Ducha svatého

6

Skřítek Anička

7

Pohádka - Docela obyčejný příběh

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

9

Návrat na obsah