Přejít na obsah

Obsah

1999

Obsah - Rok 1999 - č. 1

Zásadní obrat

1

Naše vzory

2

Jan Kalvín; církevní rozkol v Anglii za Jindřicha VIII.

2

Budu vám vyprávět

5

Milí farní přátelé kelečského společenství

5

Skřítek Anička

6

Pastýřka a kominíček

6

Půlnoční

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Příloha - Sedm pravidel pro četbu Bible

9

Obsah - Rok 1999 - č. 2

Postní doba – Co to je?

1

Naše vzory

2

Zápis z jednání Ekonomické rady

3

Budu vám vyprávět ...

4

Farní statistika za rok 1998

5

Zpráva o životě farnosti v roce 1998

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Devět kuřátek

6

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Příloha - Sedm pravidel pro četbu Bible

9

Obsah - Rok 1999 - č. 3

Zůstat doma by byla chyba…

1

Naše vzory

2

Sv. Ignác z Loyoly a jezuité

2

Budu vám vyprávět...

4

Ohlédnutí za děkanským plesem

4

Cestou křížovou …

5

Skřítek Anička

7

Pohádka - Dvě sestry

8

Jak si poradíme s mimořádnou příležitostí

9

Křižovka

9

Příloha - Sedm pravidel pro četbu Bible

11

Příloha - Misíjní Kateřinka

13

Obsah - Rok 1999 - č. 4

Pojďte se mnou do večeřadla…

1

Naše vzory

2

Budu vám vyprávět...

2

Dobrý den, …mládež na faře

4

Mše svatá pro děti a rodiče?!

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Kočička a lev

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

5,7

Příloha - Sedm pravidel pro četbu Bible

9

Obsah - Rok 1999 - č. 5

Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje v Kladerubech

1

Naše vzory

3

Budu vám vyprávět...

4

Nechte maličké přijít kemně…

4

Ľudové misie v Kelči – na Morave

5

Skřítek Anička

6

Pohádka o nevděčném kuřátku

6

Všem dětem, které se připravují na první svaté přijímání

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Příloha - Dějiny farního kostela a Kelečské farnosti

9

Obsah - Rok 1999 - č. 6

Stopař

1

Naše vzory

2

Inkvizice, pronásledování kacířů a čarodějnické procesy

2

Budu vám vyprávět...

4

Co je to sebeúcta?

4

Sté narozeniny… (František Tomášek)

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Jablíčko

6

Jak poznat Boží vůli?

6

Vzpomínky na otce kardinála

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Příloha - Dějiny farního kostela a Kelečské farnosti

9

Obsah - Rok 1999 - č. 7

Svatba v Káni

1

Naše vzory

2

Budu vám vyprávět...

4

Jak poznat Boží vůli? (pokračování)

4

Boží vůle a naše vůle

4

Pastorační rada farnosti

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Zloděj v zrcadle

6

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

6

Rány

7

Příloha - Dějiny farního kostela a Kelečské farnosti

9

Obsah - Rok 1999 - č. 8

Jak poznáváme Boží vůli?

1

Naše vzory

2

Příchod křesťanství do našich zemí

3

Budu vám vyprávět...

4

Pastorační rada farnosti

4

Fara plná radosti

5

Skřítek Anička

6

Pohádka o šípkovém keři, který se chlubil

6

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Obsah - Rok 1999 - č. 9

Slovo p. Františka

1

Macháček jde do semináře (rozhovor s o. J. Machem)

1

Naše vzory

2

Laická sdružení sv. Dominika

3

Budu vám vyprávět...

4

Dá se jim pomoci?

5

Dopis biskupů starší generaci

6

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Skřítek Anička

8

Obsah - Rok 1999 - č. 10

Pár slov o ANTIdesateru

1

Naše vzory

2

Hurá do špiček

3

Olomouc - s Arcibiskupem

4

Budu vám vyprávět...

4

O dlouhých lžících

4

Celostátní setkání mládeže na sv. Hoře

5

Skřítek Anička

10

Náš 9. letní skautský tábor

11

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

11

Obsah - Rok 1999 - č. 11

Vzpomínka

1

Naše vzory

2

Podíl českých Misionářů na světových misiích

3

Budu vám vyprávět…

4

Setkání schol

4

Hříšnice v Kelči

5

Skřítek Anička

6

Pohádka - Pohádka zahradnická

7

Znáš Písmo svaté?, Hádanky

7

Obsah - Rok 1999 - č. 12

(Jubileum 2000) Je co slavit?

1

Naše vzory

2

Marie, učednice, která naslouchá

3

Znáš Písmo svaté?

3

Blahopřání P. Karlovi Šamárkovi

4

Plnost času

4

Skřítek Anička

6

Pohádka - Jak hrdlička přišla k pásku

7

Návrat na obsah