Přejít na obsah

Mladež

Přílohy

Obsah

Setkání mládeže

 

Paříž-město lásky!  - světové setkání od 19. do 24. srpna 1997

1

Svatá Hora - celostátní setkání od 17. - 22. 8. 1999

6

Řím - světové setkání od 15. do 20. 8. 2000

11

Toronto - světové setkíní od 23. do 28. 7. 2002

18

Celostátní setkání mládeže

- týdenní akce probíhá v létě a setkávají se na ní tisíce mladých křesťanů z celé země. V současné době jsou organizátory Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže. Cílovou skupinou akce jsou mladí lidé ve věku 14-30 let.

- p
ředstavuje určitou obdobu největší světové mládežnické akce katolické církve, kterou jsou Světové dny mládeže, které se konají každé 2-3 roky. Někdy může být celostátní setkání přípravou na tuto větší akci, někdy probíhá souběžně s ní (zejména pokud větší akce probíhá mimo Evropu a je tedy pro českou mládež obtížné se jí zúčastnit).

1993 - Velehrad, asi 8 000 účastníků
1999
- Svatá Hora, asi 4 000 účastníků
2002
- Žďár nad Sázavou, asi 5 000 účastníků
2007
- Tábor-Klokoty, asi 6000 účastníků
2012
- Žďár nad Sázavou, asi 6000 účastníků
2017
- Olomouc, přes 6000 registrovaných účastníků, 500 registrovaných rodin


Celosvětové setkání mládeže

Dne 22. října 1978 papež Jan Pavel II. mladým lidem řekl: „Vy jste naděje církve a světa. Vy jste moje naděje.“ Při svém prvním větším setkání s mladými, v listopadu 1978 v bazilice sv. Petra, dodal: „Řekněte každému, že papež klade důraz na mladé.“ Stejná slova často opakoval, zvlášť v průběhu Světových dní mládeže.

Při „Jubilejním roce mladých“ 1984 pozval mladé křesťany do Říma. Již během tohoto setkání mládeže začala v Janu Pavlu II. dozrávat myšlenka Světových dnů mládeže. Večer po skončení vigilie řekl členům přípravného výboru setkání: „Byla to dobrá myšlenka, je třeba pokračovat.“ A jak prohlásil, tak také udělal. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, bylo rozhodnuto. Jan Pavel II. pozval mladé, aby se u příležitosti tohoto roku v Římě opět setkali.

Světové dny mládeže (SDM, anglicky World Youth Days, WYD) je označení pro celosvětová setkání mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví, přesněji papežskou Radou pro laiky (část Kurie) a hostitelskou zemí.

Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II. Jeho nástupci v této tradici pokračují. Konají se jednak v diecézích jednou do roka, na Květnou neděli (týden před Velikonocemi), a ve světovém měřítku každé 2 až 3 roky.

Každé Světové hry mládeže mají svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež.

Návrat na obsah