Přejít na obsah

Církev_I

Přílohy > DĚJNY

Obsah

Dějny církve - Křesťanství

 

Ježíš Kristus zakladatel církve

1

Doba apoštolů - prvotní fáze církve

2

Apoštolská činnost sv. Pavla

3

Křesťanská obec v Jeruzalémě, židosvská válka, pád Jeruzaléma

4

Křesťansví v římské říši, pronásledování

5

Bludy, věroučné spory a první církevní koncily

7

Apoštolští otcové, Učitelé církve, první kláštery

8

Církev na východě a západě - vznik papežského státu

9

Obrazoborectví a velké schizma r. 1054

10

Šíření křesťansví u Slovanů, byzanská misie sv. Cyrila a Metoděje

12

Počátky křesťansví v Čechách

13

Úpadek papežské moci, opravané reformní snahy

15

Církev v období vrcholného středověku

16

Obnova středověké zbožnosti, nové církevní řády

17

Křížové výpravy do svaté země

19

Církev ve 12 a 13 století a její krize v období tzv. avignonských papežů

21

Mistr Jan Hus - 1. část

22

Mistr Jan Hus - 2. část

23

Husitské války

24

Jednota bratrská od 15. do 17. století

26

Martin Luther a protestanská reformace

27

Jan Kalvín; církevní rozkol v Anglii za Jindřicha VIII.

29

Sv. Ignác z Loyoly a jezuité

31

Inkvizice, pronásledování kacířů a čarodějnické procesy

33

Příchod křesťanství do našich zemí

35

Návrat na obsah