Přejít na obsah
NA OPRAVU SOCHY SV. CYRILA jsme požádali o dotaci z Fondu Zlínského kraje KUL03-21
Děkujeme Zlínskému kraji za příslib poskytnutí dotace ve výši 42 tisíc Kč.
Sochu z umělého kamene restaurovali pan MgA. Petr Lacina s manželkou, také jim za odbornou a pečlivou práci upřímné Pán Bůh zaplať.

Duchovní správa pro město Kelč a přilehlé obce:


Babice, Kladeruby, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice, Skalička,
Dolní a Horní Těšice, Zámrsky


Stránky spuštěny: 20. 02. 2010                   Aktualizováno: 16. 04. 2020

Počet návštěv:

Návrat na obsah