Ohlášky - Římskokatolická farnost Kelč

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ohlášky

Nedělní ohlášky :

ohlášky

Pokud se vám nezobrazují aktuální rozpisy  ZDE: Nápověda

Aktuality:

Foto: Setkání mládeže Krakov

Farní kavárna - každou druhou neděli v měsíci.

Srdečně vás zveme po desáté mši sv. na Befarko na kávu nebo čaj, zákusek nebo kousek buchty
a setkání (popovídání) s otcem Janem i dalšími lidmi.
Na přípravě kavárny se střídají maminky (i celé rodiny) z farnosti.


Farní Knihovna bude otevřena  8. 4. 2018


Misijní koláč 2018

Taky tomu nemůžete uvěřit… Letos to bylo 20 let, co se začaly péct první postní misijní koláče. Někdo by řekl, že to ani není možné. Z dětí co tehdejší maminky kojily, se staly dospělé ženy a muži, z pobíhajících a pomáhajících děvčátek manželky a maminky a z některých maminek babičky. Dvacet roků funguje něco výjimečného a dobrého.
Pro letošní rok byla zvolena sobota 10.března.Hned od rána jste mohli u fary a Befarka zjistit větší pohyb holek, slečen, maminek a babiček. V tomto případě jde o velmi ojedinělý jev, konající se jednou za rok. Tašky se surovinama, zástěry, válečky a trouby. Všecko se to sjíždělo do daného bodu ke kostelu. A jak jedna maminka dodala, každý s tím, na co má řidičák. Takže kolečka, vozíčky nebo podvozky od kočárků nebyly ničím nezvyklým.
Za dvacet let se příprava těsta, válecí a pracovní plochy značně vylepšily. Ale ta nejdůležitější práce stejně zůstala na šikovných rukou všech zúčastněných. Bylo nás tam asi 20. I když se počty během dne měnily. To když musely maminky, které tam měly svou ženskou část rodiny, odbíhat a vařit obědy druhé půlce, co zůstala doma…Bylo to moc fajn, povídalo se, předávaly se instrukce, jaká mouka je nejlepší, jaký tvaroh nejtvarohovatější, kolik vajíček sneslo kolik slepiček a jestli i letos bude všem chutnat. Probíraly se chystané svatby, to že krásně vyšlo počasí a ministranti, kteří velice rádi chodili ochutnávat
J
Válelo se, vykrajovalo, peklo, chutnalo a balilo. Nakonec jsme zvládly upéct koláče ze 17kg mouky a dalších surovin. A jak to dopadlo? Bylo vyprodáno a vybráno na misie 12 556,-
Moc bych chtěla poděkovat Mlýnu Kelč, od kterého jsme jako každý rok dostali mouku zdarma. A taky všem, co jakkoliv pomohli ať u pečení, prodávání koláčků a hlavně těm, co přispěli a koláče si koupili.
Tak jsme to pro letošek zase všichni zvládli. A kdo ještě nikdy na takové „ koláčové akci“ nebyl, může příští rok přidat své ruce k dílu.


Hlavicová Dorča


Setkání úklidových skupin 25. 2. 2018

Víte, že náš kelečský farní kostel Petra a Pavla je velmi hezký? Slyším to z několika stran. Světlý prostor, ke kterému přispívají velká mozaiková okna a nové moderní osvětlení. Bohatá květinová výzdoba, díky paní Skýpalové a ochotným ženám i těm kdo květiny darují do našeho kostela.
Věřte, že to není samozřejmostí… Ani to, že každý týden se střídá osm skupinek žen, které náš kostel udržují čistý. Proto tímto článečkem DĚKUJI ochotným ženám a dívkám, které si v rodinném, pracovním či jiném shodu najdou minimálně jedenkrát za dva měsíce čas a náš kostel a faru uklidí. Malým poděkováním je i tradiční každoroční nedělní setkání na Befarku. Sejdeme se k posezení u čaje, občerstvení a poslední dobou u fotek a videí z farního plesu. Ta z žen, která se dostaví, obdrží od o. Jana malý dárek jako poděkování za úklid. Jde o příjemné, zatím komorní, setkání, neboť se nás sejde kolem dvaceti…
Děkuji a povzbuzuji i nové členky stávajících i budoucích úklidových skupinek,
nevzdávejte to..., přece nechceme mít neuklizený posvátný prostor…
a děkuji také těm ženám, které po mnohá léta uklízely, povzbuzovaly a učily nás mladší…
Hanka Stromšíková


Setkání lektorů Božího slova z Kelče a okolí


Jistě vám, milí farníci, neuniklo, že při nedělních čteních se střídá více lektorů. Myšlenka střídat lektory vzešla ze zkušenosti jiných farností. Bylo osloveno několik lidiček naší farnosti, zda by tuto službu chtěli vykonávat nebo v ní pokračovat. Bylo až překvapivé, že většina se této služby ujala. A tak od neděle Ježíše Krista Krále roku 2016 přes třicet dobrovolníků se pravidelně ujímá této bohulibé nedělní služby. A právě, kdo okusil, rád by v této službě pokročil dál. Pochopil, že nejde jen o přečtení liturgického čtení. Naše olomoucká arcidiecéze má nadšenou lektorku MgA. Martinu Pavlíkovou, které se věnuje přípravou lektorů Božího slova. Bylo nám ctí a potěšením, že jsme Martinu mohli uvítat i v naší farnosti. Setkání Lektorů Božího slova proběhlo během týdne v úterý podvečer 21. 11. 2017. Na Befarko přišlo 26 lektorů a to nejen z Kelče, ale i z Loučky, Kunovic, Všechovic, Choryně a okolí kelečské farnosti. Setkání bylo, alespoň pro mě, díky Martině živelné, příjemné, inspirující a obohacující.
Recenze některých přítomných vyzněla jako malá duchovní obnova, nový pohled na čtení Bible, či nepodceňování čtení Božího slova. Díky zájmu můžou tato setkání pokračovat v cyklu čtyř setkání v podobě kurzu. Z kterého na závěr po absolvování, každý poctivý, obdrží certifikát „Lektor Božího slova“ s posvěcením a požehnáním Mons. Josefa Hrdličky, který je garantem kurzu. Zmíněná čtyři setkání postupně lektorují 2x MgA. Martina Pavlíková, 1x  doc. Petr Chalupa, Th.D. a na závěr  Mons. Josef Hrdlička. Takže se těšte
neboť brzo v naší farnosti se tento kurz uskuteční. Děkuji všem lektorům, kteří tuto službu přijali, o. Janovi za podporu, Františku Pastrnkovi a Petru Davidovi za spolupráci. Neboj te se!
Hanka Stromšíková

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky