Aktivity - Římskokatolická farnost Kelč

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AktivityMinistranti Kelč


Co je úkolem ministranta ?

Slovo ministrant pochází z latinského "ministrare" což znamená sloužit, asistovat. Od stejného základu pochází české slovo "ministr". Ministranti jsou kluci u oltáře - kteří, oblečení do černobílého stejnokroje, asistují knězi při sloužení mše svaté a při dalších bohoslužbách.
K úkolům ministranta patří držet knihu, ze které kněz čte modlitby, zvanou misál. Ministranti mohou zastávat i práci "lektorů" a číst při mši svaté čtení z Písma svatého nebo přímluvy. Při bohoslužbě oběti, když jde kněz pro dary, pomáhají mu ministranti přenést je na oltář a pak knězi lijí trošku vody na ruce a podávají ručník při obřadu zvaném "lavabo". Když mše svatá vrcholí a kněz drží v rukou chléb a pak kalich a opakuje nad nimi slova Pána Ježíše vyslovená při poslední večeři, klečí ministranti kolem oltáře a zvoněním na zvonky upozorňují přítomné věřící, že se odehrálo proměňování a na oltáři je Pán Ježíš přítomný v podobě proměněného chleba a vína.
Při obřadu svatého přijímání ministranti doprovází kněze a drží patenu - kulatý kovový tácek - aby se pokud možno nestalo, že Tělo Kristovo upadne při podávání na zem. Na konci mše svaté ministranti sklidí liturgické nádoby z oltáře. Pokud se po mši svaté rozdávají dětem s křížky i obrázky - je to opět úkol ministrantů, kteří pak s knězem odejdou do sakristie.

Co dělají ministranti, když nejsou na mši svaté ?

Být ministrantem je pro člověka vyznamenáním. Vždyť ministrant může být tak blízko oltáři a Pánu Ježíši, který je na něm při mši sv. přítomen. Proto se i doma, ve škole nebo mezi kamarády musí ministrant náležitě chovat, aby jeho špatným jednáním nedošlo k urážce Boha, kterému slouží.
Ministranti se scházejí i jindy než při mši svaté - jednou za 3 týdny mají schůzku na faře, při které se pomodlí, čtou si o českých světcích a taky hrají hry - nejčastěji ping-pong a taky chodí hrát na farní zahradu.

Jak se ministranti modlí ?


Ministranti mají společnou modlitbu před mší svatou a po ní:
Modlitba ministrantů před mší svatou:
Pane Ježíši, budu Ti teď sloužit u Tvého oltáře při slavení mše svaté.
Prosím, dej mi nadšené, pozorné a čisté srdce,
aby se Ti má služba mohla líbit a abych dával dobrý příklad spolužákům
a ostatním lidem. Ty mi můžeš pomoci, protože můžeš všechno.  
Svatá Maria, oroduj za nás.

Modlitba ministrantů po mši svaté:
Dobrý Ježíši, děkuji Ti, že jsem mohl slyšet Tvé slovo a prožít mši svatou.
Nechci ztratit radost z našeho setkání, nikdy Tě nechci zklamat.
Požehnej i mým rodičům, sourozencům a kamarádům, na které myslím.
Svatý Dominiku Savio, svatý Tarzicie a svatý faráři Arský Jene Maria Vianey orodujte za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Zpět 

Schóla Kelč


www.schola-kelc.cz


 

Orel Kelč


www.sweb.cz/orel.kelc


Junák Kelč


www.skautikelc.cz


Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 262
tel.: 571 641 018; 777 746 341     
e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz


Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč. Tato služba poskytuje sociální služby v mikroregionu Kelečsko od roku 2004. Je jedinou službou tohoto druhu s cílem poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají dojednané pečovatelské úkony. Pracovnice poskytují pečovatelské služby na podkladě uzavření smlouvy mezi „Charitní pečovatelskou službou Kelč" a klientem dle zákona o sociálních službách.

Dále Charitní pečovatelská služba poskytuje zdarma základní poradenství, jehož prostřednictvím předává potřebné informace vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se např. o příspěvek na péči, různé sociální dávky, speciální zdravotnické pomůcky a podobně.

Do regionu působnosti Charitní pečovatelské služby Kelč spadá 14 obcí: Kelč, Lhotka u Kelče, Babice, Kunovice, Loučka, Podolí, Lázy, Police, Komárovice, Kladruby, Němetice, Choryně, Lhota u Choryně a Branky na Moravě.
Více informací o nás naleznete na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí www.valmez.charita.cz
v sekci služby.


Bc. Iveta Minářová, DiS

Koordinační sociální pracovník

ZpětFarní knihovna


  • Knihovna je většinou otevřena první neděli v měsíci od 8 - 10 h.

  • Červenec a srpen není knihovna otevřena

  • Knihovna se nachází ve farní budově od hl.dveří vlevo na konci chodby

  • Knihy mají max. půjčovací dobu 6 měsíců

  • Neplatí se žádné poplatky

  • Knihy jsou většinou darované od farníků

  • Kontaktní osoba Hanka Stromšíková mob. 736 144 684

  • Je k dispozici kolem 1700 knih různých žánr. Seznam zde

Knihy jsou rozděleny na tyto žánry :

beletrie pro dospělé i děti

výchova      
( nakl. Portál)

co pro duši

životopisy

autobiografie

teologie

psychologie

mariánské

časopis Naše rodina

Universum

... a něco navíc

Skupiny na úklid kostela :

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

Anička Hlavicová

Eliška Střítežská

Alena Chramostová

Anežka Pitrunová

Bětka Pastrnková

Jaroslava Pitrunová

Anna Bičanová

Anna Stromšíková

Dorča Hlavicová

Marie Masaříková

Ludmila Holubová

Jana Hlavicová

Kája Hlavicová ml.

Milena Chvatíková

Marie Hrušková

Ludmila Porazilová

Klára Bocková

Olga Chvatíková

Marie Perutková

Ludmila Pajdlová

Kristína Pastrnková

Zdenka Pitrunová

Pavlína Zbrožková

Ludmila Pitrunová

Maki Pastrnková

Lenka Zdráhalová

sr. Magdaléna

Ludmila Zdráhalová

Barbora a Marie Hlavicovy

Dagmar Horáková

Zdenka Kutálková

Marie Čubová

Jarmila Žalmánková

Alena Vinklerová

Marie Klausová

 

5. skupina

6. skupina

7. skupina

8. skupina

Anežka Juráňová

Alena Polášková

Alena Medeová

Anna Janošková

Anna Pavelková

Bohuslava Majdlochová

Anna Hlavicová

Jarmila Jiříčková

Eva Minářová

Dana Majdlochová

Danuše Pastrnková

Jiřina Pospíšilová

Ludmila Vránová

Eva Jiříčková

Hanka Stromšíková

Jitka Hlavicová

Milada Orlová

Hana Kutňáková

Jana Perutková

Marcela Plesníková

 

Jitka Pitrunová

Karla Hlavicová

Marie Matysková

 

Marie Hlavicová

Věra Valuchová

Věrka Pavlíštíková

 

Věrka Pavlíková

ÚKLID KOSTELA

pátek

týden

sk. č.:

pátek

týden

sk. č.:

5.1.2018
12.1.2018
19.1.2018
26.1.2018
2.2.2018
9.2.2018
16.2.2018
23.2.2018
2.3.2018
9.3.2018
16.3.2018
23.3.2018
30.3.2018
6.4.2018
13.4.2018
20.4.2018
27.4.2018
4.5.2018
11.5.2018
18.5.2018
25.5.2018
1.6.2018
8.6.2018
15.6.2018
22.6.2018
29.6.2018
6.7.2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

13.7.2018
20.7.2018
27.7.2018
3.8.2018
10.8.2018
17.8.2018
24.8.2018
31.8.2018
7.9.2018
14.9.2018
21.9.2018
28.9.2018
5.10.2018
12.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
2.11.2018
9.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
7.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
4.1.2019

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1

5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky